HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG SẢN VIỆT NAM - Lĩnh vực trưng bày

Dây chuyền chế biến bảo quản nông sản

  • Trưng bày các thiết bị, dây chuyền chế biến và bảo quản nông sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác