HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG SẢN VIỆT NAM - Lĩnh vực trưng bày

Máy móc thiết bị

  • Các loại máy móc nông nghiệp: máy cày, máy xới, máy chế biến nông sản, v.v...

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác