Địa điểm tổ chức

Địa điểm tổ chức
 
HỘI CHỢ QUỐC TẾ MÁY MÓC, THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2019
 
HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG SẢN, THỰC PHẨM VIỆT NAM NĂM 2019
 
 
Trung tâm Thương mại triển lãm và hội nghị Quốc tế - Việt Nam (VN–ITECC) 
Quốc lộ 60, Võ Nguyên Giáp, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre