Địa điểm tổ chức

Địa điểm tổ chức
"HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG SẢN, THỰC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH NĂM 2018" và "TRIỂN LÃM QUỐC TẾ MÁY MÓC, THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2018"
 
Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ
Số 1 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.