Agritech Vietnam 2019, Farm & Food Tech 2019, Vietnam Farm & Food Expo 2019

Thời gian: 19-22/06/2019 (09h đến 18h00)

Địa điểm: NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO PHÚ THỌ
Số 1 Lữ Gia, P.15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh