Agritech Vietnam 2019, Vietnam Farm & Food Expo 2019

Thời gian: 23-26/05/2019 (09h đến 18h00)

Địa điểm: Trung tâm Thương mại triển lãm và hội nghị Quốc tế - Việt Nam (VN–ITECC) 
Quốc lộ 60, Võ Nguyên Giáp, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre