Lợi Ích Khi Tham Gia

 

Các đơn vị tham gia Farm&Food Tech 2020, Vietnam Farm & Food Expo 2020 sẽ có cơ hội:

 

- Thu thập thông tin, phân tích thị trường
 
- Giới thiệu, quảng bá sản phẩm
 
- Kết nối cung – cầu, hợp tác, giao thương
 
- Hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu
 
- Tiết kiệm chi phí xúc tiến thương mại
 

Tin khác