Địa điểm tổ chức

Địa điểm tổ chức
 
 
HỘI CHỢ QUỐC TẾ VỀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MỚI HỖ TRỢ SAU THU HOẠCH 2020
 
HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG SẢN, THỰC PHẨM VIỆT NAM NĂM 2020
 
 
Trung Tâm Thể dục Thể thao Quận 1
 
116 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh