Thông tin triễn lãm

HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP, NÔNG SẢN & THỰC PHẨM VIỆT NAM 2016

HỘI CHỢ QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP, NÔNG SẢN & THỰC PHẨM VIỆT NAM 2016

Thời gian: 28/09 - 02/10/2016

Mở cửa từ: 09h đến 21h30

Địa điểm: NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO PHÚ THỌ
Số 1 Lữ Gia , Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Xem

Hình Ảnh

Lĩnh vực trưng bày